کابران خانگی

کابران خانگی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
آنتی ویروس پرو - لایسنس نامحدود - یکساله  آنتی ویروس پرو - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
5,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اینترنت سکیوریتی - لایسنس نامحدود - یکساله  اینترنت سکیوریتی - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
7,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
موبایل سکیوریتی -  پنج کاربر - یکساله  موبایل سکیوریتی - پنج کاربر - یکساله

لیسانس نرم افزار آنتی ویروس پاندا برای اندروید

 
1,400,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
موبایل سکیوریتی -  یک کاربر - سه ساله  موبایل سکیوریتی - یک کاربر - سه ساله

لیسانس نرم افزار آنتی ویروس پاندا برای اندروید

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
موبایل سکیوریتی -  یک کاربر - یکساله  موبایل سکیوریتی - یک کاربر - یکساله

لیسانس نرم افزار آنتی ویروس پاندا برای اندروید

 
350,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعال سازی - آنتی ویروس پرو - تک کاربره  کد فعال سازی - آنتی ویروس پرو - تک کاربره

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعال سازی - آنتی ویروس پرو - سه کاربره  کد فعال سازی - آنتی ویروس پرو - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعال سازی - اینترنت سکیوریتی - سه کاربره  کد فعال سازی - اینترنت سکیوریتی - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
2,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعال سازی - گلوبال پروتکشن - سه کاربره  کد فعال سازی - گلوبال پروتکشن - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
3,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعالسازی - اینترنت سکیوریتی - یک کاربر  کد فعالسازی - اینترنت سکیوریتی - یک کاربر

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد فعالسازی - گلوبال پروتکشن - یک کاربره  کد فعالسازی - گلوبال پروتکشن - یک کاربره

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,500,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
گلوبال پروتکشن - لایسنس نامحدود - یکساله  گلوبال پروتکشن - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
9,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه