شبکه های سازمانی

شبکه های سازمانی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
Panda Adaptive defence 1-50  Panda Adaptive defence 1-50

نرم افزارAdaptive Defense یک سرویس شناسایی گر و پاسخ گو است که با دقت تمامی نرم افزار های اجرا شده در سیستم را در دو لیست سفید و سیاه طبقه بندی می کند و فقط به نرم افزار های مورد نظر کاربر (لیست سفید) اجازه اجرا شدن میدهد و از مزایای بسیار مهم این محصول قابلیت همگام شدن با نرم افزار های مدیریتی (SEIM) و دیگر آنتی ویروس ها است.

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Panda Adaptive defence 360 1-50  Panda Adaptive defence 360 1-50

نرم افزار Adaptive Defense 360 قدرتمند ترین راهکار موجود برای جلوگیری از نفوذ هکرها، مسدود نمودن حملات Zero Day و بدافزارهای مختلفی است که قصد آلوده نمودن سیستمهای شبکه را دارند.

 
1,970,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Panda Adaptive defence 360 51-100  Panda Adaptive defence 360 51-100

نرم افزار Adaptive Defense 360 قدرتمند ترین راهکار موجود برای جلوگیری از نفوذ هکرها، مسدود نمودن حملات Zero Day و بدافزارهای مختلفی است که قصد آلوده نمودن سیستمهای شبکه را دارند.

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
Panda Adaptive defence 51-100  Panda Adaptive defence 51-100

نرم افزارAdaptive Defense یک سرویس شناسایی گر و پاسخ گو است که با دقت تمامی نرم افزار های اجرا شده در سیستم را در دو لیست سفید و سیاه طبقه بندی می کند و فقط به نرم افزار های مورد نظر کاربر (لیست سفید) اجازه اجرا شدن میدهد و از مزایای بسیار مهم این محصول قابلیت همگام شدن با نرم افزار های مدیریتی (SEIM) و دیگر آنتی ویروس ها است.

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اندپوینت پروتکشن - 100-51 کاربره  اندپوینت پروتکشن - 100-51 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
1,240,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
اندپوینت پروتکشن - 50-1 کاربره  اندپوینت پروتکشن - 50-1 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
1,300,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا اندپوینت - 250-101 کاربره  پاندا اندپوینت - 250-101 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
680,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا اندپوینت پروتکشن - 500-251 کاربره  پاندا اندپوینت پروتکشن - 500-251 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
1,010,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا کلاود فیوژن - 10-1 کاربره  پاندا کلاود فیوژن - 10-1 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا کلاود فیوژن - 25-11 کاربره  پاندا کلاود فیوژن - 25-11 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا کلاود فیوژن 100-51 کاربره  پاندا کلاود فیوژن 100-51 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پاندا کلاود فیوژن 50-26 کاربره  پاندا کلاود فیوژن 50-26 کاربره

نسخه شبکه - قابل نصب بروی سرورها و کلاینتهای شبکه های سازمانی

 
0 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه