تمدید محصولات

تمدید محصولات

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
تمدید لایسنس آنتی ویروس پرو - لایسنس نامحدود - یکساله  تمدید لایسنس آنتی ویروس پرو - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
4,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تمدید لایسنس اینترنت سکیوریتی - لایسنس نامحدود - یکساله  تمدید لایسنس اینترنت سکیوریتی - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
6,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
تمدید لایسنس گلوبال پروتکشن - لایسنس نامحدود - یکساله  تمدید لایسنس گلوبال پروتکشن - لایسنس نامحدود - یکساله

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
7,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک - آنتی ویروس پرو - تک کاربره  کد تمدید اشتراک - آنتی ویروس پرو - تک کاربره

لیسانس نرم افزار - تک کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک - آنتی ویروس پرو - سه کاربره  کد تمدید اشتراک - آنتی ویروس پرو - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک - اینترنت سکیوریتی - سه کاربره  کد تمدید اشتراک - اینترنت سکیوریتی - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
2,000,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک - گلوبال پروتکشن - سه کاربره  کد تمدید اشتراک - گلوبال پروتکشن - سه کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
2,700,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک - گلوبال پروتکشن - یک کاربره  کد تمدید اشتراک - گلوبال پروتکشن - یک کاربره

لیسانس نرم افزار - سه کاربره - تخفیف تمدید اشتراک تنها به مشترکینی که در خاتمه اشتراک قبلی اقدام به تمدید اشتراک نمایند اختصاص می یابد. بدیهی است که مشترک با ارائه کد فعال سازی قبلی واجد شرایط تخفیف شناخته خواهد شد.

 
1,200,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک موبایل سکیوریتی -  پنج کاربر - یکساله  کد تمدید اشتراک موبایل سکیوریتی - پنج کاربر - یکساله

لیسانس نرم افزار آنتی ویروس پاندا برای اندروید

 
450,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کد تمدید اشتراک موبایل سکیوریتی -  یک کاربر - یکساله  کد تمدید اشتراک موبایل سکیوریتی - یک کاربر - یکساله

لیسانس نرم افزار آنتی ویروس پاندا برای اندروید

 
280,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه